Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 21 juli 2023

Koninklijk besluit van 21 juli 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid

Gecoordineerde versie