Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soorten procedures

Hier vind je informatie over de verschillende soorten procedures en de kenmerken ervan.

Nieuws

Opleidingen

Diensten

  • Advies aan federale aankopers

    Federale verantwoordelijken voor overheidsopdrachten kunnen bij de realisatie van hun overheidsopdrachten van leveringen en diensten ondersteuning krijgen.
  • Helpdesk e-Procurement

    Alle gebruikers van het e-Procurementplatform kunnen met hun vragen terecht bij de helpdesk van e-Procurement.

Publicaties

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 18 april 2017

    Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2017.