Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Wat is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en waarvoor wordt het gebruikt?

 • Voordelen

  Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een eigen verklaring van geschiktheid, financiële draagkracht en bekwaamheden van ondernemingen die als voorlopig bewijs wordt gebruikt in alle procedures voor overheidsopdrachten boven de Europese drempel.

  • In alle EU-talen beschikbaar

   Het is in alle EU-talen beschikbaar en wordt als voorlopig bewijs gebruikt dat aan de vereiste voorwaarden van overheidsopdrachten in de hele EU wordt voldaan. Aan de hand van de eigen verklaring kunnen de deelnemende ondernemingen of andere marktdeelnemers bewijzen dat zij zich niet in één van de situaties bevinden waardoor zij van de procedure moeten of kunnen worden uitgesloten en dat zij voldoen aan de toepasselijke uitsluitings -en selectiecriteria.

  • Uitgewisseld tussen en ondernemingen

   Het UEA wordt uitgewisseld tussen aanbestedende overheden en ondernemingen. Een stelt eerst een UEA-aanvraag op waarin ze aangeeft welke uitsluitingsgronden en selectiecriteria van toepassing zijn op haar opdracht. Geïnteresseerde ondernemingen kunnen deze UEA-aanvraag downloaden en vervolgens gebruiken om een UEA-antwoord op te stellen. Het UEA-antwoord wordt ingediend samen met de aanvraag tot deelneming of offerte.

  • Gekoppeld met Telemarc

   De UEA-service is gekoppeld met MyTelemarc. Als onderneming kan je mits authenticatie, links naar bepaalde attesten (fiscale schulden, betaling van de sociale zekerheidsbijdragen, niet-faillissement, ...) automatisch laten invullen in het UEA.

  • Elektronisch en in gestructureerde vorm

   Om de voordelen van het UEA maximaal te benutten, is het aangewezen het UEA steeds uit te wisselen in elektronische en gestructureerde vorm (XML). Het gebruik van een UEA in XML-formaat zorgt ervoor dat bestaande UEA’s vlot kunnen worden hergebruikt en men dus niet telkens dezelfde informatie opnieuw hoeft in te geven. Op langere termijn biedt dit formaat het voordeel dat er makkelijk en automatisch informatie aan het UEA kan worden toegevoegd, bijvoorbeeld uit authentieke bronnen.

  • Toekomstig e-Procurementplatform

   De dienst e-Procurement biedt momenteel enkel een "standalone" versie aan van de UEA-dienst. Deze is niet gekoppeld aan e-Notification of e-Tendering.

   In het toekomstige e-Procurement platform wordt de UEA-dienst volledig geïntegreerd.

 • Ondersteuning

  Handleidingen

  Handleiding UEA voor ondernemingen

  Handleiding UEA voor aankopers

   

  Helpdesk

  Heb je technische vragen? Contacteer dan de helpdesk e-Procurement