Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

Laatst bijgewerkt op

Inhoudstafel

De Beleid en Ondersteuning (BOSA) verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://bosa.belgium.be.

Niveau van naleving

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de eisen van conformiteitsniveau. Er zijn niet-nalevingen en vrijstellingen vastgesteld, zoals hieronder beschreven.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. Het vereenvoudigd controleverslag is te vinden op: https://scan.accessibility.belgium.be/fr/report/2024/bosa.belgium.be

Ontoegankelijke inhoud

Een aantal pagina’s bevat nog een aantal technische tekortkomingen op het vlak van toegankelijkheid:

  • een aantal decoratieve afbeeldingen zijn niet correct als decoratief gemarkeerd (WCAG 1.1.1)
  • de datum-velden uit de datumfilters in de overzichten zijn onvoldoende gelabeled voor toegankelijkheid (WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2)
  • een aantal iframes van externe toepassingen heeft geen titel attribuut (WCAG 2.4.1)

Voorgestelde alternatieven

Voor niet-toegankelijke elementen is er momenteel niet steeds een alternatief beschikbaar.

Verbeteringsplan

De vastgestelde problemen op de site die door de leverancier moeten worden opgelost, zijn gemeld en worden in het tweede semester van 2024 verholpen met een update. Contentmanagementfouten worden systematisch opgelost door de redactie.

Deze verklaring is opgesteld op 29 juni 2022. De datum van de laatste update staat bovenaan deze pagina.

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met:

  • FOD Beleid en Ondersteuning

    Adres : Simon Bolivarlaan 30, bus 1, 1000 Brussel                                                                      Telefoon: +32 2 740 74 74                                                                                                                  Contactformulier: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us
  • Klachtenprocedure  

    Als je niet tevreden bent met het antwoord van FOD Beleid en Ondersteuning, kan je onze klachtenprocedure volgen: https://bosa.belgium.be/nl/klachten
  • Federale ombudsman (indien het antwoord van FOD Beleid en Ondersteuning onbevredigend is)                                                                                                                                    Adres: Leuvenseweg 48, bus 6, 1000 Brussel                                                                                      E-mail : contact@mediateurfederal.be                                                                                      Website: http://www.federaalombudsman.be