Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

Inhoudstafel

De Beleid en Ondersteuning (BOSA) verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://bosa.belgium.be/.

Niveau van naleving

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. Er werd niet aan alle eisen voldaan.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Het vereenvoudigd controleverslag is te vinden op https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2022/bosa.belgium.be

Ontoegankelijke inhoud

Een aantal pagina’s bevat nog een aantal technische tekortkomingen op het vlak van toegankelijkheid.

  • Een aantal decoratieve afbeeldingen zijn niet correct als decoratief gemarkeerd (WCAG 1.1.1)
  • De datum-velden uit de datumfilters in de overzichten zijn onvoldoende gelabeled voor toegankelijkheid (WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2)
  • Een aantal iframes van externe toepassingen heeft geen titel attribuut (WCAG 2.4.1)

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met de:

FOD Beleid en Ondersteuning

Simon Bolivarlaan 30, bus 1

WTC III

1000 Brussel

info@bosa.fgov.be

+32 (0)2 740 74 74

Als er een probleem blijft, kan je onze klachtenprocedure volgen. Ben je het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6

1000 Brussel

contact@mediateurfederal.be

Website van de federale ombudsman

Voorgestelde alternatieven

Voor niet-toegankelijke elementen is er momenteel niet steeds een alternatief beschikbaar.

Verbeteringsplan

Deze site werd net vernieuwd gelanceerd - de gedetecteerde problemen die door de site-leverancier dienen hersteld te worden, werden gerapporteerd en zullen in een bugfix-oplevering in de loop van augustus 2022 worden opgelost. De gedetecteerde problemen die het gevolg zijn van fouten in content management zullen systematisch opgelost worden door het redactieteam.

Een diepgaande audit zal worden besteld en uitgevoerd op de site kort na de bugfix-oplevering.

Deze verklaring is op 29 juni 2022 opgesteld en is voor het laatst herzien op 5 juli 2022.