Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

e-Procurement

Op het e-Procurementplatform kan je als aankoper of onderneming verschillende fasen van een overheidsopdracht elektronisch afhandelen.