Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Overheidsopdrachten: opleidingstraject bij de Koninklijke Militaire School

Deze opleiding wordt gegeven door opleiders-experten van de Koninklijke Militaire School. Als je deze opleiding hebt gevolgd, ken je de werking en reglementering van overheidsopdrachten grondig! Op het einde van de opleiding leg je een test af. Ben je geslaagd, dan krijg je een getuigschrift.

Opleidingsdomein

Code

STADMCMTRXNT
 • Practical information

  Klassikale opleiding

  Locatie: Koninklijke Militaire School

  Na de opleiding is er een test. Als je slaagt, ontvang je een getuigschrift van de Koninklijke Militaire School.

  Bekijk het programma:

  Traject 1: zonder het werkgedeelte (XLSX, 12.28 KB)

  Traject 2: met het werkgedeelte (XLSX, 12.32 KB)

  Code

  Contact

  Heb je vragen?

  Contacteer ons

 • Pluspunten

  Deze opleiding is een echte aanrader als je in je organisatie een rol opneemt waarbij je op operationeel of op meer strategisch niveau aan overheidsopdrachten werkt. De regelgeving en de administratie rond overheidsopdrachten toepassen, overheidsopdrachten opstellen en offertes evalueren Je leert het allemaal.

  Je kan kiezen uit twee trajecten: het eerste traject zonder het gedeelte OV-werken of het tweede traject met het gedeelte OV-werken. Meer informatie vind je onder de rubriek "praktische informatie".

  Als je na de opleiding slaagt voor de test, krijg je een getuigschrift uitgereikt door de Commandant van de Koninklijke Militaire School. Het getuigschrift vermeldt dat je de opleiding “Opleidingstraject Overheidsopdrachten" hebt gevolgd en dat je geslaagd bent voor de eindproef.

 • Voor wie?

  Voor de federale ambtenaren:

  • die alle aspecten van overheidsopdrachten goed onder de knie willen krijgen
  • die tijdens de volledige duur van het traject kan zich vrijmaken om deze doorgedreven opleiding te volgen

  Deze opleiding bestaat uit meerdere opleidingsdagen en het is belangrijk dat de mensen die ingeschreven zijn, de volledige opleiding volgen.

 • Op het programma

  De trajecten beginnen met een uitgebreide introductie in de overheidsopdrachten.

  Module zonder het werkgedeelte: traject 1

  Aan het eind van de cursus bent u in staat om:

  • De basisterminologie en de beginselen van overheidsopdrachten begrijpen en op de hoogte zijn van de ethische regels op dit gebied
  • Toepassing van de terminologie en de begrotingsbeginselen en verdieping van de verschillende processen
  • De aankoopaanvraag begrijpen, duurzaam inkopen
  • Kennis van de wetten en voorschriften voor het sluiten van een overeenkomst
  • Kennis van de geldende wetgeving, de processen in verband met de uitvoering van het contract.

  Module met het werkgedeelte: traject 2

  Aan het eind van de cursus bent u in staat om :

  • Inzicht krijgen in de basisterminologie en -beginselen bij overheidsopdrachten en vertrouwd raken met de ethische regels op dit gebied
  • Toepassen van begrotingsterminologie en -beginselen en dieper ingaan op de verschillende processen
  • Inzicht in de aankoopaanvraag, duurzame aankopen, werkaankoopverzoeken
  • Kennis van de wetten en voorschriften voor het sluiten van een overeenkomst
  • Kennis van de geldende wetgeving, de processen in verband met de uitvoering van de opdracht voor werken.

  De opleiding bestaat uit een mix van theorie en praktische cases. De behandelde cases komen vooral uit de militaire context, maar omdat er federale ambtenaren aan de opleiding deelnemen, kan je ook ervaringen uitwisselen met collega’s-ambtenaren. Aan het eind van de cursus is een meerkeuzetoets gepland.

  Meer informatie over de inschrijvingsprocedure voor een van de twee trajecten (met of zonder werken OV) vind je onder de rubriek 'praktische informatie'.