Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Implementatie van integriteitsbeleid in je organisatie

De FOD BOSA ondersteunt de federale organisaties bij de uitvoering van het integriteitsbeleid.

Doelgroepen
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Federale organisaties
  • Onze dienstverlening

  • icoon 'klanten'

   Consultancyaanbod

   In het kader van haar opdracht van preventieve controle van de openbare integriteit, biedt de Cel Integriteit en Cultuur van de FOD BOSA de federale organisaties ondersteuning en begeleiding bij de implementatie van integriteitsinstrumenten, zoals het deontologisch kader van het federaal openbaar ambt. Dat houdt in dat het proces wordt begeleid van contextualisering van deze instrumenten naar de specifieke missies van de organisatie.

  • icoon 'hart'

   Workshops 'In dialoog over integriteit'

   De Cel Integriteit en cultuur biedt ook interactieve workshops aan om de federale werknemers bewust te maken van de specifieke integriteitsrisico's in verband met hun opdracht.

   Naar de workshop

  • Ziezo, dat doen we dus.

  • FOD BOSA helpt je om integriteit in je organisatie te implementeren en bespreekbaar te maken.

  • Het federale integriteitbeleid wordt geïmplementeerd met aandacht voor de unieke context van jouw organisatie.

  • Je maakt integriteit bespreekbaar op de werkvloer.

  • Je verkleint het risico op integriteitsschendingen.