Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Federale organisaties

Inhoudstafel

 • Organisatiebeheersing is een proces waarbij alle geledingen van de organisatie betrokken zijn, met de volgende doelstellingen:

  • het effectief bereiken van de vastgelegde doelstellingen,
  • het efficiënt beheren van de risico’s gerelateerd aan de doelstellingen,
  • de naleving van de regelgeving en de procedures,
  • de effectieve, efficiënte en ethische werking van de diensten en het economisch inzetten van de middelen,
  • de bescherming van hun activa en de voorkoming van fraude; de naleving van de verplichting om verantwoording af te leggen.

   

  Je kan bij onze diensten een handleiding (zowel in het Nederlands als het Frans) opvragen waarin uitgelegd staat hoe je een eerste Business Continuity Plan kan implementeren. Contacteer ons via organisatie.beheersing@bosa.fgov.be om deze handleiding te ontvangen of wanneer je een andere vraag hebt hierover. 

Regelgeving

Koninklijk besluit van 15 mei 2022

Koninklijk besluit van 15 mei 2022 betreffende de organisatiebeheersing binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht, en tot wijziging van de koninklijk besluiten van...