Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 2 januari 1991

Koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen

Gecoördineerde versie (Justel)