Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 20 april 1999

Koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige overheidsdiensten

Gecoördineerde versie (PDF, 122.75 KB)