Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 24 februari 2017

Koninklijk besluit van 24 februari 2017 houdende de uitvoering van artikel 43ter, § 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

Belgisch Staatsblad van 3 maart 2017