Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 29 juni 1973

Koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten

Gecoördineerde versie (PDF, 34.71 KB)