Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 8 maart 2001

Koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Gecoördineerde versie (DOC, 238 KB)