Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerieel besluit van 10 januari 2023

Ministerieel besluit van 10 januari 2023 houdende vaststelling van verblijfskostenvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die belast zijn met een dienstopdracht in het buitenland of die in internationale commissies zetelen

Belgisch Staatsblad van 15 februari 2023