Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet van 14 juli 1994

Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994

Gecoördineerde versie (Justel)