Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 11 februari 1991

Koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven in de federale overheidsdiensten

Gecoördineerde versie (PDF, 252.13 KB)