Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

Diensten

  • Competentiebilan

    Zijn er in je organisatie medewerkers die zich door een herstructurering, een re-integratie na ziekte of na een langdurige afwezigheid beroepshalve moeten heroriënteren? Stel een...
  • Invoeren van 360° feedback

    De FOD BOSA ondersteunt de federale organisaties bij de invoering en begeleiding van het 360° feedback-proces. 360° feedback is een analysemethode waarmee men de competenties en...
  • Implementatie van competentiemanagement

    De FOD BOSA ondersteunt de organisaties bij de implementering van competentiemanagement, de basis voor hr-processen zoals rekrutering, selectie, integratie van nieuwe medewerkers...

Regelgeving