Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Organen of weefsels

  Voor het afstaan van organen of weefsels krijg je verlof voor

  • de duur van de hospitalisatie
  • de eventueel vereiste herstelperiode
  • de duur van de voorafgaande geneeskundige onderzoeken

  Beenmerg

  Voor het afstaan van beenmerg via een punctie, krijg je maximum vier werkdagen verlof. Het verlof begint op de dag waarop de beenmergafstand in de verzorgingsinstelling plaatsvindt.

  Als stamcellen worden afgestaan via het beenmerg, heb je ook recht op maximum vier werkdagen verlof. Als stamcellen worden afgestaan via een bloedgift, valt dit onder uitzonderlijk verlof voor het geven van bloed, bloedplaatjes of plasma en heb je enkel recht op de duur van de gift ( ) plus ten hoogste twee uur verplaatsing.

   

 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: ja
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : nee

  Statutairen, stagiairs en mandaathouders

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie