Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • Algemeen

  Dit verlof is niet van toepassing op:

  • stagiairs
  • leidinggevenden A4 en A5 (wel met toestemming van de leidinggevende en op voorwaarde dat de goede werking van de dienst niet verstoord wordt)
  • mandaathouders
  • binnen elke organisatie kunnen bijkomende uitgesloten worden.

   Na overgang van een contractuele naar een statutaire functie, ontvang je geen nieuw kapitaal voor je loopbaanonderbreking(en).

  Tijdens een periode van voltijdse loopbaanonderbreking mag je werken als zelfstandige op voorwaarde dat er geen belangenconflict is tussen je zelfstandige functie en je functie bij de federale overheid.

   

  Duur

  Je kan tijdens je loopbaan 60 maanden voltijdse loopbaanonderbreking nemen. Je hebt daarnaast ook nog recht op 60 maanden deeltijdse loopbaanonderbreking en op de 3 specifieke vormen van loopbaanonderbreking (medische bijstand, ouderschapsverlof, palliatieve zorgen). De opeenvolgende periodes van de volledige loopbaanonderbreking duren minimum drie en maximum twaalf maanden.

   

  Aanvraag

  Statutairen

  Je vraagt de loopbaanonderbreking minstens twee maanden vooraf schriftelijk aan via je personeelsdienst, tenzij je administratie een kortere termijn aanvaardt. De premie vraag je aan bij de RVA. Je kan een verlenging ten minste één maand voor het verstrijken van de lopende periode aanvragen. Als statutair kan je het verlof voortijdig stopzetten met een opzegperiode van twee maanden, Ook hier aanvaardt je organisatie soms andere termijnen.

   

  Contractuelen

  Vanaf de eerste dag van de tewerkstelling kan je als contractueel personeelslid een aanvraag voor loopbaanonderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties indienen. Het is echter wel alleen mogelijk als de werkgever schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven. Vanaf het moment dat een contractueel personeelslid minstens 12 maanden bij dezelfde werkgever tewerkgesteld is, kan hij een recht doen gelden op de 'gewone' volledige loopbaanonderbreking of op de 'gewone' halftijdse loopbaanonderbreking.

  Er is geen enkele wettelijke vormvereiste voor de aanvraag bij de werkgever van ‘gewone’ volledige of deeltijdse loopbaanonderbreking voor een contractueel personeelslid. Het akkoord tussen het personeelslid en de werkgever om de arbeidsovereenkomst volledig te schorsen of de arbeidsprestaties te verminderen in het kader van de loopbaanonderbreking moet enkel schriftelijk worden vastgelegd. De premie vraag je aan bij de RVA.

  Als contractueel kan je het verlof stopzetten na onderling akkoord met je werkgever. Je kan een verlenging ten minste één maand voor het verstrijken van de lopende periode aanvragen.

   

  Meer info

 • Bijzonderheden en gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: neen, als je je loopbaan voltijds onderbreekt, ontvang je een uitkering van de RVA
  • Recht op weddeverhoging: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

  Statutairen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: neen, je ontvangt een uitkering van de RVA
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Regelgeving