Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Voor het overlijden van je  krijg je: 10 werkdagen (*), waarvan drie werkdagen te nemen in de periode die start op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis en zeven werkdagen vrij te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Er kan van beide perioden waarin deze werkdagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op je vraag mits een akkoord van je werkgever. 

   

  Voor het overlijden van je kind, krijg je:

  • voor het overlijden van je natuurlijk kind of je adoptiekind of dat van je echtgeno(o)t(e): 10 werkdagen (*), waarvan drie werkdagen te nemen in de periode die start op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis en zeven werkdagen vrij te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Er kan van beide perioden waarin deze werkdagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op je vraag mits een akkoord van je werkgever.
  • voor het overlijden van je pleegkind of dat van je echtgeno(o)t(e) in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden: 1 werkdag  
  • voor het overlijden van je pleegkind in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden of in het verleden of dat van je echtgeno(o)t(e): 10 werkdagen (1), waarvan drie werkdagen te nemen in de periode die start op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis en zeven werkdagen vrij te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Er kan van de beide perioden waarin deze werkdagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op je vraag mits een akkoord van je werkgever. 

  Voor het overlijden van je ouders, krijg je:

  • voor het overlijden van je vader, je moeder, je schoonvader, je stiefvader, je schoonmoeder, je stiefmoeder, je schoondochter, je schoonzoon of deze van diens echtgeno(o)t(e): vier werkdagen waarvan drie werkdagen te nemen in de periode die start op de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis en één werkdag vrij te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Er kan van de beide perioden waarin deze werkdagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op je vraag mits een akkoord van de werkgever. 
  • voor het overlijden je pleegvader of je pleegmoeder in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden: vier werkdagen waarvan drie werkdagen te nemen in de periode die start op de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis en één werk dag vrij te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Er kan van de beide perioden waarin deze werkdagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op je vraag mits een akkoord van de werkgever. 

    

  Voor het overlijden van een bloed- of aanverwant

  • met wie je onder hetzelfde dak woont in om het even welke graad van jou of van je echtgeno(o)t(e): 2 werkdagen
  • voor het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede of derde graad van jou of van je echtgeno(o)t(e) met wie je niet onder hetzelfde dak woont: 1 werkdag.

  Verwijzing

  (*) Het omstandigheidsverlof voor echtgeno(o)t(e) of kind wordt vanaf de vijfde dag in mindering gebracht op het ziektekapitaal (statutairen) of in mindering gebracht op de periode van het gewaarborgd loon (contractuelen):

  • aansluitend op het omstandigheidsverlof in verlof wegens ziekte of ongeval bent  
  • EN de vijfde dag omstandigheidsverlof aansluit op de vierde dag.  

  Deze vermindering van het ziektekapitaal of deze aanrekening op de periode van het gewaarborgd loon is niet van toepassing als je aansluitend op het omstandigheidsverlof een verlof wegens een beroepsziekte, een arbeidsongeval of een ongeval naar of van het werk hebt. 

  Omstandigheidsverlof in het algemeen

  Je krijgt omstandigheidsverlof voor sommige burgerlijke of familiale gebeurtenissen. Dit verlof wordt niet verminderd wanneer je het opneemt terwijl je deeltijds werkt.

  Je kan het omstandigheidsverlof splitsen in dagen en halve dagen en je kan het eventueel opnemen in een andere periode dan die van de gebeurtenis zelf. Er moet wel een verband bestaan tussen de gebeurtenis en het ogenblik waarop je het verlof opneemt. Je kan bijvoorbeeld dit verlof naar aanleiding van een overlijden splitsen om de nodige formaliteiten te vervullen op de dag van de begrafenis, de formaliteiten bij de notaris, vrederechter, enz.

 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: alle omstandigheidsverloven zijn volledig bezoldigd, met uitzondering van het geboorteverlof waarvan enkel de drie eerste dagen volledig door de werkgever betaald worden, de resterende dagen worden betaald door het ziekenfonds (aan 82% van het begrensd loon).
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : neen

  Statutairen, stagiairs en mandaathouders

  • Administratieve stand : dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : neen