Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Basistraject voor federale aankopers

Dit opleidingstraject is bedoeld voor medewerkers van de federale overheid (FOD, POD, ION, OISZ) met de functie van federale aankoper. Dat wil zeggen dat ze zich voltijds met overheidsopdrachten bezighouden bij een aankoopdienst of juridische dienst en dat ze alle stappen van het overheidsopdrachtenproces beheren (formuleren van de behoefte – opmaak van de opdrachtdocumenten – plaatsingsprocedures – opvolging en controle van de uitvoering van de overeenkomsten met de overheid).

Plaats

Code

STADMCPNRXNT
 • Pluspunten

  • De modules in het traject behandelen alle aspecten van het aankoopgebeuren binnen de overheid.
  • De opleiding is zowel theorie- als praktijkgericht. Je wordt ondergedompeld in de praktijk: daarbij analyseer je reële cases en trek je van daaruit de juiste conclusies.
 • Voor wie?

  Dit opleidingstraject is bedoeld voor medewerkers van de federale overheid die werkzaam zijn als federale aankoper bij een aankoopdienst of een dienst die zich hoofdzakelijk bezighoudt met overheidsopdrachten.

 • Voorkennis

  We raden je aan om de opleiding OV voor absolute beginners te volgen ofwel e-learning module.

 • Op het programma

  1. Module begroting   

  Deze module is bedoeld om federale aankopers algemene kennis bij te brengen over begrotingsaspecten zoals:  

  • de verschillende stappen die de federale aankoper moet volgen
  • wie is gemachtigd om het uitgaveproces op te starten en uit te voeren
  • wat moet een vastleggingsdossier bevatten
  • waar budget vinden en wat is de budgettaire impact
  • hoe een begrotingstabel lezen
  • wat als de kredieten ontoereikend zijn
  • de verschillende toelatingen voorafgaand aan een uitgave, conform de reglementaire drempels
  • de verschillende partijen die tussenkomen bij overheidsuitgaven
  • aanpak voor oplevering en vereffening tot op het moment van betaling van de uitgave. 

  2. Marktonderzoek voor overheidsopdrachten 

  Bij het beheren van overheidsopdrachten is marktconsultatie een fundamentele fase bij de uitvoering van een overheidsopdracht. Deze fase wordt te vaak over het hoofd gezien. Aan het einde van deze opleiding, zal je over de nodige kennis en tips & tricks beschikken die nodig zijn om een efficiënte marktconsultatie te doen. De volgende aspecten zullen o.a. aan bod komen:   

  • het wettelijk kader van de voorafgaande marktconsultatie en naleven van de principes
  • informatie die al dan niet moet worden gecommuniceerd aan de bevraagde ondernemers
  • te detecteren informatie om zijn overheidsopdracht goed te kunnen beheren
  • waar en hoe ondernemers en pertinente informatie vinden?
  • een marktconsultatie afspraak voorbereiden
  • kunnen werken met de verzamelde informatie
  • praktijkcases. 

  3. Overheidsopdrachten voor gevorderden  

  Alle aspecten van de plaatsingsprocedure komen aan bod in deze opleiding. Aan de hand van cases en oefeningen leer je o.a. om:  

  • makkelijk info op te zoeken over de reglementering inzake overheidsopdrachten
  • de juiste terminologie te gebruiken
  • de juiste plaatsingsprocedure te kiezen
  • de verschillende stappen van een plaatsingsprocedure uit te voeren
  • de fouten in dossiers op te sporen en te verbeteren.  

   4. Verantwoord aankopen  

  In deze module ontdek je de verschillende mogelijkheden die geboden worden door de wet overheidsopdrachten en de omzendbrief duurzame aankopen (16 mei 2014)

  5. Uitvoering van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten  

  In deze module komen de volgende punten aan bod:  

  • de regels in verband met afwijkingen
  • de regels in verband met de borgtocht
  • de verschillende termijnen in de uitvoeringsfase
  • de rechtsmiddelen van de aanbestedende overheid in geval van incidenten bij de uitvoering.
 • Een deelnemer getuigt

  Waarom nam je deel aan dit basistraject voor federale aankopers? 

  Een van de projecten van de Ondersteunende diensten van de FOD Volksgezondheid is het opzetten van een centrale aankoopdienst. Hierdoor ligt de focus voor de medewerkers niet meer op het nakijken van lastenboeken, maar aan het actief meewerken en opstellen van lastenboeken. Hierdoor worden aankoopbehoeften vanuit een ander perspectief benaderd, de behoeften moeten immers zo goed mogelijk vertaald worden in lastenboek, waar het voorheen eerder kritisch nalezen van lastenboeken betrof.  

  Vind je dat de voorgestelde modules de opleidingsnoden voor een nieuwe aankoper dekken? 

  Alle modules hebben hun belang in het aankoopproces, al dan niet of je er als aankoper actief in betrokken bent.  

  Wat is volgens jou de sterkte van dit traject? 

  De volledigheid van de opleiding. Na de opleiding heb je een goed overzicht van het volledige aankoopproces. De module “uitvoering” mag, gelet op de complexiteit, wat mij betreft nog iets uitgebreider, of gespreid over meerdere dagen gegeven worden.  

  Zou je dit opleidingstraject ook aanbevelen aan je collega’s / nieuwe aankopers? 

  Zeer zeker! Het is een must voor elke aankoper! 

 • Practical information

  Klassikale opleiding 

  Het traject is over meerdere weken gespreid (zie programma (PDF, 103.28 KB))

  Locatie: FOD Beleid & Ondersteuning - WTC III  

  Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel 

  Code

  Contact

  Heb je vragen?

  Contacteer ons