Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Monitoring risico op overschrijding personeelskredieten

De monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten stelt de regering in staat om voor elke personeelsenveloppe het risico op overschrijding in te schatten.

 

Van toepassing voor
 • Hr-diensten
 • Managers
 • Beleidscellen
 • Monitoring

  De monitoring van het risico is in 2015 ingevoerd door de omzendbrieven 644, 645 en volgende; door de Ministers van Ambtenarenzaken en Begroting. Het monitoringsrapport wordt tweemaal per jaar opgemaakt door de dienst - Workforce Planning van de  BOSA: een eerste keer op basis van de loonlasten van mei en een tweede keer op basis van de loonlasten van december.

   

  De monitoring berekent verschillende indicatoren (KPI’s). De KPI’s tonen aan of de personeelskredieten de personeelskosten kunnen ondersteunen. Als de KPI positief is, is er geen risico op overschrijding van de personeelskredieten, en omgekeerd. De meest volledige en meest betrouwbare indicator is de KPI 3. Deze integreert naast de geraamde kosten ook de impact van de gekende toekomstige personeelsbewegingen zoals werving, vertrek en bevordering.

  Voor wie?

  Nadat de betrokken hr-dienst het monitoringrapport heeft gecontroleerd en de Task Force Workforce Planning het rapport heeft gevalideerd, is het beschikbaar voor de operationele hr-verantwoordelijke en de Inspecteur van Financiën.

  Kader

  Binnen de federale personeelsplanning kan de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten niet los worden gezien van de strategische personeelsplanning en de operationele personeelsplanning. Het koninklijk besluit van 7 november 2000 verduidelijkt de verantwoordelijkheden binnen de personeelsplanning van de FOD’s/ ’s.

  Aan de slag met de Risicomonitoring

  Om de federale organisaties te ondersteunen bij de SEPP-methodiek en de interpretatie van de Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelsenveloppes, zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld:

   

  Heb je vragen?

  Contacteer ons

   

  Meer info

Regelgeving

 • Omzendbrief nr. 731 van 19 januari 2024

  Omzendbrief nr. 731 van 19 januari 2024 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2024 en 2025 en de...
 • Omzendbrief nr.712Bis. van 16 juni 2023

  Omzendbrief nr.712Bis. van 16 juni 2023 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2023 en 2024 en de...
 • Omzendbrief nr. 701 van 23 december 2021

  Omzendbrief nr. 701 van 23 december 2021 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2022 en 2023 en de...
 • Omzendbrief nr. 670 van 20 februari 2019

  Omzendbrief nr. 670 van 20 februari 2019 - Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPI's voor de monitoring van het risico op overschrijding van de...