Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Opleidingen en testen

Als personeelslid van de federale overheid heb je recht op gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar over een periode van 5 jaar.

Tijdens het jaarlijkse Symfoniegesprek kan je samen met je leidinggevende bespreken welke competenties je verder gaat ontwikkelen.

Elke opleidingsactiviteit die vastgelegd is in onderling akkoord met je hiërarchische meerdere en die binnen de federale overheid georganiseerd wordt, wordt beschouwd als dienstactiviteit.

Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • Opleidingsactiviteiten

  Volg je een opleiding buiten de federale overheid en kreeg je de toestemming van je hiërarchische meerdere, dan krijg je hiervoor een dienstvrijstelling voor een maximum van 120 uren per jaar. Je opleiding moet overeenstemmen met de voor jou gewenste ontwikkeling en kan om dienstredenen geheel of gedeeltelijk geweigerd worden.

  Deelname aan testen bij Werkenvoor.be

  Als je deelneemt aan een test bij Werkenvoor.be, krijg je hiervoor een dienstvrijstelling voor de tijd vereist om deel te nemen aan de test. Deze testen kunnen zijn:

  • een taaltest
  • een vergelijkende selectie  voor statutaire aanwerving binnen het federaal administratief openbaar ambt
  • de selecties voor de overgang naar een hoger (uitgezonderd tijdens de stage).

  Je kan hiervoor een compenserende dienstvrijstelling krijgen:

  • als de test valt op een niet-werkdag
  • als die dag valt op een vrije dag in het kader van deeltijds werken
  • bij een verlof om dwingende redenen van familiaal belang.
 • Gevolgen

  Statutairen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: nee
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

  Contractuelen

  • Recht op wedde: ja
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie